Clubreglement

Clubreglement koninklijke tennisclub Beringen

Alleen leden die hun lidgeld betaald hebben mogen de infrastructuur gebruiken volgens onderstaande regels. Lidmaatschap is geldig tot 31 maart volgend op het jaar waarin het lidgeld betaald is.

Reservering

Alleen leden van KTCB hebben toegang tot de tennisterreinen. Ieder terrein moet vooraf gereserveerd worden via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Elk lid kan 2 reservaties tegelijk maken, een nieuwe reservatie kan slechts gemaakt worden nadat 1 van de andere 2 reservaties verstreken zijn.

Hal bij regen in de zomer

Bij regenweer in de zomer kunnen leden die over een badge beschikken, een plein in de hal reserveren via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Voor het licht moet er gebruik gemaakt worden van het badgesysteem.

Voorrangsregeling

Het bestuur kan 1 of meerdere terreinen voorbehouden voor de organisatie van interclub, tornooien, lessen of andere clubactiviteiten. Deze hebben steeds voorrang op het gebruik van de tennisterreinen of de tennishal.

Andere afspraken

De pleinen moeten na elke speelbeurt volledig worden geborsteld. De sleepnetten moeten erna terug worden opgehangen aan de hiertoe voorziene haken. Tenniskledij is verplicht. Tennisschoenen moeten geschikt zijn voor gravel. Afval hoort thuis in de voorziene afvalbakken.

Verzekering

Alle leden zijn verzekerd via Tennis Vlaanderen tegen lichamelijke letsels bij sportongevallen, indien er zich een sportongeval voordoet tijdens het vrijspel of training, breng dan onmiddellijk de secretaris op de hoogte.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt, dit kan zowel op fysiek, seksueel of psychisch vlak en wordt absoluut NIET getolereerd in onze club.

Fairplay

FAIRPLAY is bij onze club een belangrijk aspect, dit houdt in dat je speelt volgens de regels van de sport en jij je eerlijk en sportief gedraagt.