KTC Beringen

Clubreglement

Inhoud lidmaatschap

Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft ontvangt een lidkaart van de VTV (met o.a. verzekering) en een clubkaart (d.i. een spelerspasje met een pasfoto). Deze laatste dient om uw lidmaatschap te bewijzen bij het gebruik van de terreinen. U moet ze dus steeds bij hebben. Alle leden mogen gedurende het outdoor seizoen de ganse dag vrij gebruik maken van de terreinen, met dien verstande dat men rekening moet houden met dit reglement.

Reservering

Op het terras is een bord gemonteerd waarop de bezetting van de terreinen wordt aangeduid. Alvorens men het terrein betreedt dient de begintijd op dit bord geschreven te worden en moeten de spelerspasjes ingestoken worden. Men beschikt dan over 1 uur speeltijd. Er moeten minstens 2 spelers aanwezig zijn vooraleer men een plein kan reserveren. Voor zover er nog minstens 1 terrein vrij blijft, mag men langer spelen. Men mag dan wel de begintijd nooit terugzetten. Dit wil zeggen dat men dus ook steeds tracht eerst de vrije terreinen in te nemen, alvorens andere spelers hun terrein in te nemen. Indien men toch nog een tweede keer wil spelen moet er toch minstens 1 uur wachttijd verlopen voor het enkelspel (behoudens er terreinen vrij zijn). Niet invullen van de begintijd of 1 uur speeltijd voorbij betekent: 'Uw terrein is vrij voor anderen'.

Hal bij regen in de zomer

Bij regenweer kan men in de hal spelen aan een tarief van 4 euro/uur. De voorrangsregeling vind je hieronder. In de zomer kunnen de binnenpleinen niet gereserveerd worden en is dezelfde regeling van toepassing als bij de buitenvelden. Beide spelers moeten aanwezig zijn en hun pasje steken in het bord, zodat ze 1 uur kunnen spelen.

Voorrangsregeling

Bij interclubwedstrijden beschikt tijdens de weekdagen iedere thuisspelende ploeg over 4 terreinen, behalve op vrijdag wanneer 2 terreinen per ploeg beschikbaar moeten zijn. Deze regeling geldt niet voor jeugdploegen die tijdens de week hun wedstrijd spelen. De volwassen leden hebben tijdens het schooljaar voorrang na 19 uur. Gedurende de verlofperiodes is dit vanaf 18 uur. Op woensdagnamiddag (tijdens het schooljaar) heeft de jeugd absolute voorrang tot 18 uur. Interclub, lessen en clubactiviteiten hebben voorrang op iedere andere bezetting van de terreinen.

Andere afspraken

Na elke speelbeurt moeten de terreinen worden geborsteld. Men speelt in tenniskledij en in tennisschoenen met een vlakke zool (d.i. zonder profiel). Alle terreinen kunnen 's avonds verlicht worden vanuit het clubhuis. Bij helder weer is dat op het uur van de zonsondergang. Indien het regent in de zomer, kan men in de hal tennissen als men zijn pasje insteekt op terrein 7 of 8. Opgelet! Men dient voor de hal dan wel € 4,00 te betalen per uur. Het is mogelijk als (interclub)ploeg om eenmaal per jaar een vriendschappelijke ontmoeting te spelen. Hiervoor mogen 3 terreinen gereserveerd worden. Reserveren in ons clubhuis.

Gastenpasjes

Niet-leden kunnen met een gastenpasje op onze club komen tennissen. Een gastenpasje kost 6 euro. Op deze manier kan men 3 keer komen tennissen met iemand die wel lid is. Dit is wel een absolute voorwaarde. Het gastenpasje wordt vóór de tennissessie aan de toog betaald. Één deel wordt afgescheurd en met het geld door de uitbater bijgehouden, de andere helft wordt met het niet-lid meegegeven zodat hij het als pasje kan gebruiken. Indien iemand reeds is komen tennissen met een gastenpasje en daarna beslist om lid te worden, kan de gastenpasjes in mindering brengen op het Uitzondering: onze jeugdleden (-18 jaar) mogen tot 18.00 u gratis leeftijdsgenoten uitnodigen om samen op onze club te tennissen, hierbij uiteraard steeds rekening houdend met de afspraken en regels van de club (bv. met betrekking tot kledij en schoeisel).